สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 23 พ.คน.67 เวลา 15.00 น. นายประยงค์  สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามอาการนักเรียน และให้กำลังใจผู้ปกครอง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนผู้ประสบภัย สพฐ. จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 20 คน นั่งโดยสารมากับรถรับส่งนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีอาการสาหัส 5 ราย และเสียชีวิตจำนวน 2 ราย นั้น

โดยผู้บริหาร สพฐ. และ กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยขวัญกำลังใจของนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนที่ประสบเหตุ จึงมอบหมาย ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. /ผอ.ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและญาติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ในนาม สพม.สระแก้ว ขอขอบพระคุณท่าน รมว.ศึกษาธิการ ท่านเลขาฯกพฐาน.ที่ห่วงใยและให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือ แชะทาง สพม.สระแก้ว ได้มอบจะเงินช่วยเหลือให้ให้กับนึกเรียนที่ประสบเหตุในครั้งนี้จากเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และจะจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุในครั้งนี้ ขอแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนวังไพรวิทยาคม

Views: 35