สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต….อ่านต่อ..

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลสระแก้ว เพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ที่ประสบอุบัติเหตุ


Views: 10