สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สก. ดำเนินการ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา….

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ดำเนินการ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา ได้แก่
  • สังคม 1 อัตตรา
  • เคมี 1 อัตรา
  • ชีววิทยา 1 อัตรา
  • ทัศนศิลป์ 1 อัตรา
  • คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  • คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
โดยมี นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ พร้อมด้วย นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวกัญญาภัค จันทา ปฏิบัตการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวกาลัญญา กันสำอาง พนักงานราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ภาพถ่าย : นายธนกร  ไชยนิคม

Views: 43