สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการ “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.”

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมการประชุมเพื่อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว และ ระดับ 3 ดาว (18 กลุ่มจังหวัด) ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

Views: 23