สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีขึ้นเสาเอกเสาโท อาคารเรียนและหอพักนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสระแก้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้จัดพิธีขึ้นเสาเอกเสาโท อาคารเรียนและหอพักนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสระแก้ว อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว

**โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้ง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว

Views: 43