สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) กับโรงเรียนคุณภาพในสังกัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานประชุม พร้อมกับ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นายสมพงค์ พระเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) กับโรงเรียนคุณภาพในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 12