สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวังไพรวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับการคัดสรร “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation)” ระดับเหรียญเงิน ดำเนินการโดยคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภูมิภาค

จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 1084 โรงเรียน โดยมีผลการคัดสรร ได้รางวัล
– ระดับ เหรียญทอง 28 ผลงาน
– ระดับ เหรียญเงิน 59 ผลงาน
– ระดับ เหรียญทองแดง 142 ผลงาน

Views: 35