สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

>>>วันที่ 25 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูสู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

>>โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อม เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครู ในสังกัด ณ ห้องประชุมพรหมมหาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 113