สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สพม สระแก้ว ประจำปี 2567

9 เม.ย. 2024 สพม.สระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงออก ซึ่งความสามัคคี ความเคารพนับถือ และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย

Views: 67