สพม.สระแก้ว
ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมเนื่องในโอกาสผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคณภาพแห่ง สพฐ.ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน(School Quality Award ScQA) ปี พ.ศ. 2566

Views: 51