สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดผลงานและรางวัลของบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ “โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม” ที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award: ScQA)


Views: 23