สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี! มีเกียรติบัตร เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (AI) เพื่อมัดใจผู้เรียน”

🎉📚 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี! มีเกียรติบัตร เรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (AI) เพื่อมัดใจผู้เรียน” 💡🖥️
ประโยชน์ของการอบรมครั้งนี้:
เรียนรู้เทคโนโลยี AI สมัยใหม่ 🤖✨ เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและทันสมัย
เพิ่มพูนทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัล 💻🛠️ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พัฒนาการสื่อสารกับผู้เรียน 🗣️📈 ให้เข้าถึงและมัดใจผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ 🧠🤝 กับคุณครูท่านอื่นในเครือข่าย
เสริมสร้างความมั่นใจในบทบาทครูยุคใหม่ 🌟👩‍🏫 เพื่อการก้าวทันโลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21
🗓️ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567
🕣 เวลา 08.30-16.30 น.
📍 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
🌟 อย่าพลาดโอกาสพัฒนาศักยภาพและร่วมสร้างสรรค์การเรียนการสอนไปพร้อมกัน! 🎓✨
🔗 สมัครได้ที่นี่: https://forms.gle/SpMcTMEzk93czfk89
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0800970717

Views: 63