สพม.สระแก้ว
ข่าวรับสมัคร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเรื่อง การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปีพ.ศ. ๒๕๖๖

Views: 167