สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566 (ภาค ข)

> วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (ภาค ข) ณ สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว

> โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นายสีดา เทียบอุ่น, เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว, นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ, และคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ณ สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Views: 114