สพม.สระแก้ว
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สพม.สระแก้ว ครั้งที่ 6/2566

>>วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ประธานการประชุม

>โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, นางอรอนงค์ บุญมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 94