สพม.สระแก้ว
ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวรับสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และไม่มีสิทธิ์สอบฯภาค ก และ ภาค ข

แผนผังห้องสอบครูผู้ช่วย ปี 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย

[pdf id=4513]

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

[pdf id=4520]

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

[pdf id=4521]

วิชาเอกฟิสิกส์

[pdf id=4522]

วิชาเอกภาษาไทย

[pdf id=4523]

วิชาเอกเคมี

[pdf id=4524]

วิชาเอกชีววิทยา

[pdf id=4512]

วิชาเอกคณิตศาสตร์

[pdf id=4525]

วิชาเอกสังคมศึกษา

[pdf id=4535]

วิชาเอกพลศึกษา

[pdf id=4536]

วิชาเอกอุตสาหกรรม

[pdf id=4537]

วิชาเอกทัศนศิลป์

[pdf id=4538]

วิชาเอกคอมพิวเตอร์

[pdf id=4539]

วิชาเอกเกษตร

[pdf id=4540]

วิชาเอกคหกรรม

[pdf id=4541]

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบฯภาค ก และ ภาค ข

[pdf id=4564]

Views: 6890