สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมประชุมทางไกลซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และนาง อรอนงค์ บุญมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประชุมทางไกลซักซ้อมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 50