สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริพงษ์ โคกมะณี เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

 


เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

Views: 45