สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (โปรแกรม ZOOM Meeting) กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 33