สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงนามสัญญาจ้าง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ

> เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวกัญญาพร ทองเจริญ นักวิชาการพัสดุ และ นางสาวกาลัญญา กันสำอาง พนักงานราชการ (ช่วยราชการ สพท.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ลงนามสัญญาจ้าง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Views: 72