สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินผลการดำเนินโครงการ สพท.

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมเรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน และผูรับผิดชอบโครงการ ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการผ่านระบบการประชุมอิดล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 9