สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดูความพร้อมห้องสำหรับการถ่ายทอดสอดการแนะแนวการศึกษาต่อ

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 10.20 น นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ พร้อม นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และ นางนรินทร์สุดา  พันธฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำผู้แทนจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดูความพร้อมห้องสำหรับการถ่ายทอดสอดทาง Youtube / Facebook รวมถึงช่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Meeting) เพื่อใช้ในการแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 10