สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 10.20 น นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อม เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประชุมพิจารณาคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2567 ร่วมกับคณะกรรมการผู้คัดเลือก (ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด) ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว


ภาพถ่าย/เผยแพร่:  ธนกร ไชยนิคม

Views: 33