สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมเรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รอง ผอ.สพม.สระแก้ว ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก โดยมี นายอภิรัฐร์ รอดเกิด ผอ.โรงเรียนร่มเกล้ววัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเพื่อทราบถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเดินตรวจเยี่ยมชมอาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนพบปะพูดคุยกับนักเรียน รวมไปถึงการเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำดื่มที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อหารายได้ในการนำมาพัฒนาโรงเรียน พร้อมชมการฝึกซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน


เครดิต

  • ภาพ/วีดีโอ  : นาย ธนกร  ไชยนิคม
  • บันทึกเสียง : นางสาว ศิริกาญจน์  พันธุ์สง่า
  • เผยแพร่ : นาย ศุภเศรษฐ์   พึ่งบัว

Views: 22