สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตาม นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และ นางสาวนางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตาม นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ โรงพยาบาลอรัญประเทศและโรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายประสาร เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ร่วมพูดคุย และปรึกษา หารือถึงแนวทางการป้องกันเหตุ ต่อไป


ภาพ : นายธนกร ไชยนิคม
บทความ : นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย / นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว

Views: 7