สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การแนะแนวการศึกษาต่อของกองทัพเรือ

ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางยุพนนาฏ เกตานนท์ พนักงานราชการ ช่วยปฏิบัติราชการ สพม.สระแก้ว นางสาวจันทิมา เกตมณี เจ้าหน้าที่ธุรการ และคณะคุณครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาต่อของกองทัพเรือ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ให้การต้อนรับ น.อ.อนุชิต พีระธำรงค์กุล ระธานการแนะแนวการศึกษากองทัพเรือ 

ซึ่ง น.อ.อนุชิต พีระธำรงค์กุล ระธานการแนะแนวการศึกษากองทัพเรือ ได้ให้เกียรติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการแนะแนวการศึกษากองทัพเรือ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้น้องๆ นักเรียน/ รับทราบข้อมูล และแนวทางในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารในสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งประกอบด้วย 5 สถานศึกษาหลัก ได้แก่ รร.นายเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รร.ชุมพลทหารเรือ รร.ดุริยางค์ทหารเรือ และ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ น้องๆ ชาย หญิง ตั้งแต่ระดับ ม.3 ถึง ม.6 ซึ่งในครั้งนี้จะมีวิทยากร และผู้แทนสถานศึกษาดังกล่าว มาให้ข้อมูลและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ผ่านระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ชั้น 2


เอกสารเพิ่มเติม :

Views: 64