สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 นาย ประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อม นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวสิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นางสาวศุภญา แจ้งกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาอาจารย์เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ซึ่งมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฤทธิชา บัวศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดสระแก้ว นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตลอดจน คณะครูอาวุโส ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ภาพถ่าย: นายธนกร ไชยนิคม

เผยแพร : นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว

Views: 30