สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปี 2566

ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอรัญประเทศ และในเวลา 13.00 น. ได้ดำเนินการประชุม ณ โรงเรียนสระแก้ว ทั้งนี้ มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครูจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว คณะครูโรงเรียนเอกชน
และสำนักงานสาธารณสุข โดยมี นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานการประชุมในครั้งนี้


ภาพถ่าย: นายธนกร ไชยนิคม

รายงาน: นางสาวศิริกาญจน์ พันธุ์สง่า

เผยแพร่: นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว

Views: 67