สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
  1. โรงเรียนวังหลังวิทยาคม (ระดับยอดเยี่ยม)
  2. โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม (ระดับยอดเยี่ยม)
  3. โรงเรียนอรัญประเทศ (ระดับยอดเยี่ยม)
  4. โรงเรียนทัพพระยาพิทยา (ระดับดีเด่น)

Views: 43