สพม.สระแก้ว

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Views: 10

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Views: 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์และพิจารณาการใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบสัมผัสได้แบบสัญญาเช่า

Views: 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

Views: 29