สพม.สระแก้ว

ผลงานและรางวัลของบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนอรัญประเทศ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ

Views: 29

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนทัพพระยาพิทยาเนื่องในโอกาสได้รับรับรางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม”

Views: 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรับรางวัล “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”

Views: 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนวังหลังวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรับรางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม”

Views: 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรับรางวัล ” “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”

Views: 24

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับรับรางวัล “คุรุชนคนคุณธรรม”

Views: 5