สพม.สระแก้ว

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวังไพรวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับการคัดสรร “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation)” ระดับเหรียญเงิน ดำเนินการโดยคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภูมิภาค

จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 1084 โรงเรียน โดยมีผลการคัดสรร ได้รางวัล
– ระดับ เหรียญทอง 28 ผลงาน
– ระดับ เหรียญเงิน 59 ผลงาน
– ระดับ เหรียญทองแดง 142 ผลงาน

Views: 35

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

การแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567

โรงเรียนสระแก้ว ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย 1.หุ่นยนต์แยกขยะ (ltem Recycle) รุ่นจูเนียร์ 8-13 ปี รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสระแก้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน >>> เด็กชายกิตติพงศ์ บุญธรรม/เด็กชายชุติพันธ์ ทันไชย, 2.หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นจูเนียร์ 8-13 ปี (รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสระแก้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน) >>> เด็กหญิงนวภรณ์ กองทอง, 3.หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นซีเนียร์ 13-18 ปี ชนะเลิศโรงเรียนสระแก้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน >>> นายอนัญลพัฒน์ จันลา
ทั้ง 3 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีในวันที่ 13-14 มิถุนยน 2567

Views: 120

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นายเนติ โอวาทสุวรรณ ชั้น ม. 3/15 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 รายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

Views: 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
  1. โรงเรียนวังหลังวิทยาคม (ระดับยอดเยี่ยม)
  2. โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม (ระดับยอดเยี่ยม)
  3. โรงเรียนอรัญประเทศ (ระดับยอดเยี่ยม)
  4. โรงเรียนทัพพระยาพิทยา (ระดับดีเด่น)

Views: 36

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ คว้ารางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการแกะสลักผักและผลไม้ ในงาน Taipei international culinary challenge 2023

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนอรัญประเทศ ได้แก่ นายสิทธิโชค ถาวรวรรณ์ และนางสาวอโณทัย ทิพย์พยัฆ นักเรัยนชั้มมัธยมศึกษาปีที่  5 และ นางดวงแก้ว เฉยเจริญ ครูผู้ควบคุมทีมที่รับได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยในการแข่งขัน มีทีมแข่งขันจากโรงแรม และมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย มาเลเชีย ไต้หวัน ซึ่งโรงเรียนอรัญประเทศเป็นระดับ High school โรงเรียนเดียวในสนามที่เข้าร่วมการแข่งขัน รายการแกะสลักผักและผลไม้ ในงาน Taipei international culinary challenge 2023 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) ในวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2566

 

Views: 57

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ชนะเลิศระดับประเทศ “ประเภทคลิปวีดีโอ”

เครดิตข่าว: นายพิทยา แห้วสุโน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เนื่องจากได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ “ประเภทคลิปวีดีโอ” ระดับมัธยมศึกษา

Views: 33

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันรายการเอ็ดดูพลอยส์

เครดิต (ภาพ) ข่าว : #โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันรายการเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

Views: 28

ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ที่มา: #โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คุณครูศิริประภา วงษ์คำนา เเละคุณครูพัชราวรรณ สุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมเเข่งขันรายการเอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ ผลการเเข่งขัน นางสาวสโรชา จำศรี, นางสาวอริยา ลาภกระโทก, นายอภินันท์ ตะโลกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๖ นายกฤตภาส มลฑก ได้รับรางวัลเหรียญทอง นางสาวมธุรส ท่วมตะคุ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงชญาณิศา มานนท์ เด็กหญิงวรัญญา ภู่สว่าง ได้รับทรางวัลเหรียญทอง

 

Views: 24

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม

รางวัลวันแรก และปีการศึกษาแรกของปี 2566
  •   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้น ม.ต้น
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน โซโดกุ
ระดับชั้น ม.ต้น
  • ชมเชยอันดับ 2 การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้น ม.ปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกมมือทองทลายตึก รุ่นนักเรียน(แบบผสมต้นปลาย)

Views: 115

ผลงานและรางวัลของนักเรียนผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

เนื่องจากได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมระดับประเทศ โครงการโรงเรียนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

Views: 107