สพม.สระแก้ว

ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา

17 – 18 กรกฎาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนีกงานเขตพื้นทีาการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนีกงานเขตพื้นทีาการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมประชุมเพื่อกพหนดแนวทางการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา ณ ห้องประชุม 204 เมืองทองธานี

Views: 14

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Views: 24

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Views: 16

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ๓๒ แห่งเพื่อเฉลิมพระเกียรดิฯและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ จังหวัดสระแก้ว

Views: 48

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน…อ่านต่อ

13 กรกฎาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการการวัดระดับทางภาษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ศูนย์ HCEC โรงเรียนอรัญประเทศ โดยมีนายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ คณะครู และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ให้การต้อนรับ

Views: 21

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องใน “วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี”

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรม วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗โดยมี นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา พร้อมทั้ง นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นผู้นำสวด นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางจุฑามาส เทพหัสดิน อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และผู้อำนวยการ (กลุ่ม/หน่วย) และบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมทำบุญเนื่องใน วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ห้องประชุมมหาพรมราชีนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 88

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) กับโรงเรียนคุณภาพในสังกัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานประชุม พร้อมกับ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นายสมพงค์ พระเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) กับโรงเรียนคุณภาพในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมเวทีพัฒนาความร่วมมือการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย..อ่านต่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมการประชุมเวทีพัฒนาความร่วมมือการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยจังหวัดสระแก้วโดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ภาพข่าว : นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย

Views: 14

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจผู้บริหารหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดกิจกรรมกล่าวคําปฏิญาณตน ประกาศ เจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี 2567

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวจิราพร วงษ์อุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ,นางสาวเฉลิมพร บุญชื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ,นางสาวกัญญาภัค จันทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ,และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมกล่าวคําปฏิญาณตน ประกาศ เจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี ๒๕๖๗ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ข่าว/ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Views: 10

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รอง.ผอ.สพม. ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๙) และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

Views: 5