สพม.สระแก้ว

ข่าวรับสมัคร

ข่าวรับสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2567

หนังสือแจ้งส่งคำร้องขอย้ายครู (กรณีปกติ)

Views: 542

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว

หนังสือแจ้งประกาศรับย้ายผู้บริหาร

Views: 95

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ)

หนังสือแจ้งประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศตำแหน่งว่าง


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 องค์ประกอบตัวชี้วัดฯ


Views: 247

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สระแก้ว ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2567

หนังสือแจ้งประกาศรับย้ายครู


ประกาศรับย้ายครู


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 องค์ประกอบการย้าย ลว.28 ธ


ว. 678 องค์ประกอบ ตัวชี้วัด การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


Views: 333

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ***ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย***

รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ***ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย***


Views: 220

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ

Views: 269

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

Views: 975

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

สพม.สระแก้ว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


Views: 280

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

สพม.สระแก้ว รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Views: 626