สพม.สระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน/ แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงาน (ที่ได้รับจาก สพฐ.) ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา

17 – 18 กรกฎาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนีกงานเขตพื้นทีาการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนีกงานเขตพื้นทีาการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมประชุมเพื่อกพหนดแนวทางการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา ณ ห้องประชุม 204 เมืองทองธานี

Views: 12

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวปิยนันต์ เหนือเกาะหวาย นักวิชาการศึกษา ร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเสมาสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Views: 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Views: 22

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Views: 16

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ๓๒ แห่งเพื่อเฉลิมพระเกียรดิฯและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ จังหวัดสระแก้ว

Views: 50

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน…อ่านต่อ

13 กรกฎาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการการวัดระดับทางภาษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ศูนย์ HCEC โรงเรียนอรัญประเทศ โดยมีนายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ คณะครู และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ให้การต้อนรับ

Views: 21

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องใน “วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี”

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรม วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗โดยมี นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา พร้อมทั้ง นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นผู้นำสวด นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางจุฑามาส เทพหัสดิน อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และผู้อำนวยการ (กลุ่ม/หน่วย) และบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมทำบุญเนื่องใน วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ห้องประชุมมหาพรมราชีนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 86