สพม.สระแก้ว

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจผู้บริหารหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดกิจกรรมกล่าวคําปฏิญาณตน ประกาศ เจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี 2567

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวจิราพร วงษ์อุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ,นางสาวเฉลิมพร บุญชื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ,นางสาวกัญญาภัค จันทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ,และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรมกล่าวคําปฏิญาณตน ประกาศ เจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจําปี ๒๕๖๗ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ข่าว/ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Views: 8

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กฎหมายน่ารู้…กรณีความผิดเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

Views: 25

การขับเคลื่อนจริยธรรมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจผู้บริหารหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

> วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน  วารี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ  แก้วเมฆ, นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้กล่าว “ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว” ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว

Views: 85

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจเอกสารการนิเทศ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2023

Views: 9

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเอกสารการนิเทศ

แนวทางการประเมิน ITA 2566

วิดีโออธิบายรายละเอียดข้อมูล ITA2566

[sp_easyaccordion id=”3891″]

แนวทางการประเมิน IIT / OIT / EIT

1.การเข้าระบบการประเมิน
1.1 บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จะมีชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี้ให้หน่วยงาน ใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมในการเข้าถึงช่องทางใน การประเมิน สามารถดูชื่อผู้ใช้งาน(Username) ได้ที่เว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th * กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงช่องทางในการประเมินได้ เนื่องมาจากลืมรหัสผ่าน สามารถขอรับรหัสผ่านได้ที่ ไลน์ไอดี @iamanont

1.2 วิธีการเข้าระบบการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ประเมิน ได้ปรับระบบการประเมินจากเดิมที่ผู้ประเมินจะนำส่งลิงก์ และ QR Code สำหรับเครื่องมือ IIT EIT และ OIT รวมถึงช่องทางการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมการตอบแบบวัด OIT ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชีผู้ใช้งาน ข้อ 1.1 เป็นการทำเป็นเว็บไซต์ระบบอินทราเน็ต (Web Portal) ให้กับหน่วยงาน 245 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นช่องทางเดียวที่สามารถเข้าถึงช่องทางเครื่องมือการประเมิน ทั้ง IIT EIT และ OIT รวมถึงช่องทางการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม การตอบแบบวัด OIT

เนื่องจากเว็บไซต์เป็นระบบอินทราเน็ต จำเป็นจะต้องเข้าระบบ Google ตามบัญชีผู้ใช้งาน ข้อ 1.1 ก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ (เข้าระบบ Google โดยเปิด Google Chrome และเปิดเว็บไซต์ที่เป็นบริการของ Google เช่น Gmail เป็นต้น) หลังจากเข้าระบบ Google ตามบัญชีผู้ใช้งานข้อ

สามารถเข้าระบบการประเมินได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ ita2023.pracharath.ac.th
  2. เลือกเมนู ช่องทางเข้าระบบ ด้านบนขวามือเว็บไซต์
  3. เลือกเมนู เขตตรวจราชการ X (X หมายถึง เลขเขตตรวจราชการ)
  4. เลือกเมนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของตนเอง

Read More

Views: 523

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข่าว กิจกรรมภายใน สพท.

รายการ คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ตอน : ทักษะอาชีพในโรงเรียน โดยโรงเรียนวังไพรวิทยาคม

Views: 10