สพม.สระแก้ว

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สพม.สระแก้ว ครั้งที่ 6/2566

>>วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ประธานการประชุม

>โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, นางอรอนงค์ บุญมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 94

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าว กิจกรรมภายใน สพท.

การอบรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลง วPA

ขอบคุณภาพข่าว: งานประชาสัมพันธ์ รร.อรัญประเทศ

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือที่เรียกว่า วPA พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษถึงความสำคัญในการพัฒนางานฯ โดยมี เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว คณะผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะข้าราชการครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษ และอบรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอรัญประเทศ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

Views: 36

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้ง

การดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย

การดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 14/2566)

Views: 196

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจเอกสารการนิเทศ

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เครดิต : krucomonlines.com
ขอบคุณข้อมูล : personnel.obec.go.th


Views: 146