สพม.สระแก้ว

การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Views: 37

Views: 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Views: 37

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจเอกสารการนิเทศ

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เครดิต : krucomonlines.com
ขอบคุณข้อมูล : personnel.obec.go.th


Views: 146

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจเอกสารการนิเทศ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2023

Views: 9