สพม.สระแก้ว

การบริหารงานการดำเนินงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบ O-Net ระบบ Digital Testing ม.6


Views: 340

ข่าวประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Views: 65

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ

Views: 14

การขับเคลื่อนจริยธรรมข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานตามแบบบันทึกข้อตกลง ว PA ประเด็นท้าทายส่วนที่ 2

Views: 415