สพม.สระแก้ว

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านวินัยฯ

>> วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยกลุ่มกฎหมายและคดี จัดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางด้านวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอุดม อินทรเวศน์วิไล วิทยากรบรรยายพิเศษ (อดีตผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตราฐานวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ.)

>> โดยมี เรือโทสุวัฐ  แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมฯ ต่อ ดร.สท้าน  วารี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานการประชุมฯ พร้อมกันนี้ ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ

> การดำเนินกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้เข้าร่วมรับฟังฯ ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว

Views: 39