สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม

รางวัลวันแรก และปีการศึกษาแรกของปี 2566
  •   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้น ม.ต้น
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน โซโดกุ
ระดับชั้น ม.ต้น
  • ชมเชยอันดับ 2 การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้น ม.ปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกมมือทองทลายตึก รุ่นนักเรียน(แบบผสมต้นปลาย)

Views: 115