สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววราภรณ์ ชมเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2567 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ภาพถ่าย: นายธนกร ไชยนิคม

เผยแพร่ : นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว

Views: 12