สพม.สระแก้ว

Author: IT support

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และคณะเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ๓๒ แห่งเพื่อเฉลิมพระเกียรดิฯและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ จังหวัดสระแก้ว

Views: 28

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน…อ่านต่อ

13 กรกฎาคม 2567 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการการวัดระดับทางภาษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ศูนย์ HCEC โรงเรียนอรัญประเทศ โดยมีนายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ คณะครู และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ให้การต้อนรับ

Views: 17

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Views: 5

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องใน “วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี”

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรม วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗โดยมี นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา พร้อมทั้ง นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นผู้นำสวด นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางจุฑามาส เทพหัสดิน อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และผู้อำนวยการ (กลุ่ม/หน่วย) และบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมทำบุญเนื่องใน วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ห้องประชุมมหาพรมราชีนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 82

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2567

หนังสือแจ้งส่งคำร้องขอย้ายครู (กรณีปกติ)

Views: 600

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว

หนังสือแจ้งประกาศรับย้ายผู้บริหาร

Views: 99

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ)

หนังสือแจ้งประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศตำแหน่งว่าง


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 องค์ประกอบตัวชี้วัดฯ


Views: 341

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Views: 1