คำถามทีพบบ่อยเกี่ยวกับ DMC นักเรียนไม่มีเลขบัตรประชาชน ควรทำอย่างไร« Back to Questions List

Posted by IT support
Asked on 23 พฤษภาคม 2024 12:15 น.
0
ขอออกเลขรหัสนักเรียนในระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร์ ( G-Code) ที่ https://gcode.moe.go.th/
Posted by IT support
Answered On 23 พฤษภาคม 2567 14:14 น.