คำถามทีพบบ่อยเกี่ยวกับ DMC กรณีกรอกชั้นเรียนผิด จะแก้ไขอย่างไร« Back to Questions List

Posted by IT support
Asked on 23 พฤษภาคม 2024 13:59 น.
0
ไปที่เมนู “โรงเรียน” เลือกข้อ 2.7.7 จัดห้องเรียน/แก้ไขชั้นเรียน
Posted by IT support
Answered On 23 พฤษภาคม 2567 14:23 น.