คำถามทีพบบ่อยเกี่ยวกับ DMC กรณีนักเรียนต่างชาติมาสมัครเรียน ต้องทำอย่างไร« Back to Questions List

Posted by IT support
Asked on 23 พฤษภาคม 2024 12:19 น.
0
1. กรณีนักเรียนมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลข G และเคยเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.มาแล้ว ให้ย้ายเข้าที่เมนู 2.7.1 ย้ายเข้านักเรียน 2. กรณี นักเรียนมีเลขประชาชน 13 หลักแต่ไม่เคยเข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้เพิ่มนักเรียนที่เมนู 2.7.3 +เพิ่มนักเรียน 3. กรณีนักเรียนไม่มีเลขประชาชน 13 หลัก ให้เพิ่มนักเรียนในระบบ G-Code ที่ https://gcode.moe.go.th นำเลข G ที่ได้จากระบบ G-Code ไปบันทึกในระบบ DMC ที่หัวข้อ 2.7.4 +เพิ่มนักเรียนติด G (ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร)
Posted by IT support
Answered On 23 พฤษภาคม 2567 14:21 น.