คำถามทีพบบ่อยเกี่ยวกับ DMC ผู้อำนวยการโรงเรียนอื่นมารักษาการที่โรงเรียน ต้องทำอย่างไร« Back to Questions List

Posted by IT support
Asked on 23 พฤษภาคม 2024 12:18 น.
0
ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มารักษาการ ลงทะเบียน User ผู้ใช้งานเพิ่มที่ https://portal.bopp-obec.info/obec66/register/add – ในช่องชื่อผู้ใช้งาน (Username)* ให้ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักตามด้วย _1 (เช่น 1234567890000_1) – ในช่องกลุ่มผู้ใช้งาน* เลือก SCHOOL_DIRECTOR
Posted by IT support
Answered On 23 พฤษภาคม 2567 14:20 น.