คำถามทีพบบ่อยเกี่ยวกับ DMC การลงทะเบียนผู้อำนวยการโรงเรียน ทำอย่างไร« Back to Questions List

Posted by IT support
Asked on 23 พฤษภาคม 2024 12:16 น.
0
โรงเรียนลงทะเบียน User ผู้ใช้งานเพิ่มที่ https://portal.bopp-obec.info/obec65/register/add กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ในช่องกลุ่มผู้ใช้งาน* เลือก SCHOOL_DIRECTOR
Posted by IT support
Answered On 23 พฤษภาคม 2567 14:20 น.