สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

การแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567

โรงเรียนสระแก้ว ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย 1.หุ่นยนต์แยกขยะ (ltem Recycle) รุ่นจูเนียร์ 8-13 ปี รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสระแก้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน >>> เด็กชายกิตติพงศ์ บุญธรรม/เด็กชายชุติพันธ์ ทันไชย, 2.หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นจูเนียร์ 8-13 ปี (รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสระแก้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน) >>> เด็กหญิงนวภรณ์ กองทอง, 3.หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นซีเนียร์ 13-18 ปี ชนะเลิศโรงเรียนสระแก้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน >>> นายอนัญลพัฒน์ จันลา
ทั้ง 3 รายการ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีในวันที่ 13-14 มิถุนยน 2567

Views: 123