สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. #นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย #นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ #นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม โดยมี #นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นแบบกัลยาณมิตร
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ร่วมเยี่ยมชมห้องคุณภาพ เช่น ห้องเรียนศิลปะ ห้องเรียนดาราศาสตร์ ห้อง Math Cafe และเป็นจุดเช็คอินของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ในครั้งนี้ด้วย

  • ภาพข่าว/บทความ: นางยุพนนาฎ  เกตานนท์
  • เผยแพร่: นาย ศุภเศรษฐ์   พึ่งบัว

Views: 4